Sveučilišni računski centar- SRCE

Sveučilišni računski centar (Srce) je središnja infrastrukturna ustanova cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske koja djeluje u području izgradnje, održavanja i podrške uporabi moderne računalne, komunikacijske, posredničke, podatkovne i informacijske infrastrukture (e-infrastrukture).

Srce je istovremeno i računski i informacijski centar Sveučilišta u Zagrebu, nadležan za koordinaciju razvoja e-infrastrukture Sveučilišta. Srce kontinuirano osigurava stabilan, pouzdan i kvalitetan rad postojeće e-infrastrukture. Istovremeno Srce planira i ostvaruje iskorake u unapređenju te e-infrastrukture i implementaciji najnovijih tehnologija, čime postavlja važne temelje modernom obrazovanju i istraživanjima, te omogućava povezivanje Hrvatske i hrvatskih znanstvenika u europski istraživački i visokoobrazovni prostor.

Od samog osnivanja 1971. godine unutar Sveučilišta u Zagrebu, tada jedinog sveučilišta u Republici Hrvatskoj, Srce pruža i sveobuhvatnu, savjetodavnu i obrazovnu podršku institucijama i pojedincima iz akademske i istraživačke zajednice pri primjeni informacijske i komunikacijske tehnologije u procesu obrazovanja i istraživanjima. Srce je tijekom svoje povijesti, ali i danas, prepoznato i kao važan čimbenik izgradnje moderne e-infrastrukture na državnoj razini.

Grad:
Zagreb

Kontakt:

URL: