Mreža Mladih Hrvatske

Mreža mladih Hrvatske svoje ciljeve ostvaruje kroz umrežavanje, zagovaranje, dijalog i partnerstva, javno djelovanje, informiranje i neformalno obrazovanje, istraživanja i izdavaštvo!

MMH temelji svoje djelovanje na sljedećim vrijednostima:

  • uključivost, otvorenost, participacija
  • solidarnost
  • tolerancija i ravnopravnost
  • vladavina prava
  • autonomija i neovisnost

Temeljni su ciljevi Mreže mladih Hrvatske kao resursne organizacije:

  • Osvještava mlade za aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvu kroz umrežavanje i osnaživanje organizacija mladih i pojedinaca
  • Suoblikuje i zagovara donošenje i provedbu kvalitetnih politika za mlade na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini te prava i potrebe mladih stavlja u fokus javnog interesa
  • Doprinosi razvoju civilnog društva kroz sudjelovanje u oblikovanju i provedbi politika razvoja civilnog društva

MMH je demokratski ustrojena, reprezentativna i inkluzivna te kao takva prepoznata u RH i međunarodno. MMH okuplja nevladine udruge mladih i za mlade koje su dobrovoljno pristupile Mreži, i to nacionalne saveze i lokalne udruge koje djeluju na području teritorija čitave RH.

MMH je nastala radi potrebe zajedničke suradnje među organizacijama mladih, unaprijeđenja međusobne komunikacije neovisno o programskom određenju, organizacijskom ustrojstvu i uz puno poštivanje svjetonazorske, nacionalne, spolne, vjerske ili kulturne opredijeljenosti ili pripadnosti mladih koje zastupanu ili zagovaraju, radi efikasnijeg i efektivnijeg zagovaranja interesa i potreba mladih u RH te radi partnerskog odnosa sa vlastima u kreiranju i provedbi politike za mlade.

Mreža mladih Hrvatske svoje djelovanje temelji na demokratskom odlučivanju i javnom djelovanju, otvorenosti prema svim zainteresiranim organizacijama i inicijativama mladih i za mlade, poštivanju integriteta i samostalnosti svojih članica, potpori lokalnim inicijativama mladih i za mlade, izgradnji odgovornog partnerstva s drugim zainteresiranim udrugama, ustanovama i tijelima državne uprave i samouprave, afirmaciji mladih te njihova interesa i potreba, promicanju tolerancije i međusobnog uvažavanja u društvu, zaštiti ljudskih prava i manjina, promicanju zdravih stilova života, jačanju samosvijesti i interesa mladih za aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvu i javnom odlučivanju.

Grad:
Zagreb

Kontakt:

Adresa:
Vladimira Nazora 22
Telefon:
+ 385 1 4573 937
E-mail:
Fax.
+385 1 4611 032
URL: