;

Već je dobro poznato kako su vrata RRiF Visoke škole za financijski menadžment uvijek otvorena za javnost, ali u srijedu 7. rujna, RRiF VŠ otvara vam i svoje prozore!

Grad
Zagreb,
Adresa
u Martićevaj ulica 29 / 1. -3. kat.
Kategorija
Ostalo
Vrijeme početka
7.9.2016. 9:00:00
Vrijeme završetka
17.9.2016. 19:00:00
Organizator
RRiF Visoka škola za financijski menadžment